40 dagentijd 2021 40 dagentijd 2021
40 dagentijd.

Liturgische Bloemschikking.
Thema:
Ik ben er voor jou.

Inleiding:
De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord "hart" is terug te vinden in "barmhartigheid". Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over een ander ontfermt. 'Open' omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar.
In de Bijbel worden zeven werken van barmhartigheid genoemd: Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar mij toe. Wie naar de ander omkijkt, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is. Breng je binnenste naar buiten. Stel je hart open voor de ander.
Witte donderdag
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag
Paasdienst


40 dagen project.


1e zondag.


Thema:
Wat een plek
Jezus gaat naar de woestijn. Daar wordt hij 40 dagen op de proef gesteld door satan.
Er zijn wilde dieren, maar ook engelen die voor hem zorgen.
2e zondag

Thema:
Tussen hemel en aarde
Jezus gaat met drie van zijn leerlingen een berg op. Boven op de berg worden Jezus’ kleren helder wit.
Ook verschijnen Mozes en Elia, twee profeten uit vroegere tijden.
Er klinkt een stem uit de hemel die zegt:
‘Dit is mijn geliefde Zoon’.3e zondag
Thema:
Heilig huis

Jezus verjaagt de handelaars van het tempelplein. Hij zegt dat ze een markt maken van het huis van zijn Vader.4e zondag

Thema:
In het gras 
Er zijn meer dan 5000 mensen bij Jezus. Jezus vraagt aan een van zijn leerlingen waar ze eten vandaan kunnen halen voor al die mensen.
 Er is een jongen met 5 broden en 2 vissen. Als Jezus er van deelt blijkt er genoeg voor iedereen
5e zondag


 Thema:
Onder de grond
 Een paar Grieken die in Jeruzalem Pesach vieren, willen Jezus graag zien. Jezus vertelt over een graankorrel, die moet sterven om vrucht te dragen.
Zo zal het ook met Hem gaan.
6e zondag Palmpasen

Thema:
Op weg
Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. De mensen leggen mantels op de weg en zwaaien met palmtakken terwijl ze roepen:
‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.’


Pasen


 
terug