Advent 2020 Advent 2020
Advent 2020

Project:
Het beste nieuws.

Alle kindernevendienstkinderen hebben voor de adventsperiode een grote envelop gekregen met post over het project met werkjes en het verhaal. Voor elk gezin is er een gezinsboekje meegestuurd dat gebruikt kan worden in de adventsperiode.

4e Advent

1e livestream kerkdienst online.

Een heel nieuw tijdperk is aangebroken.
De 1e livestream online is een feit. En wat een gewaarwording, dat je gewoon vanuit je luie stoel, ja zelfs vanuit bed de dienst van je eigen vertrouwde kerk kan meemaken.
Zelfs als kerkfotografe hoef je de deur niet meer uit.
Natuurlijk blijven we hopen op een goed gevulde kerk, maar wat fijn dat mensen, die fysiek niet meer naar de kerk kunnen, toch de dienst mee kunnen maken.
Dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt en het verder gaan beheren.

Thema:
Wat een geschenk!

De engel Gabriël verschijnt aan Maria en vertelt dat ze een kindje krijgt dat ze Jezus moeten noemen, Gods Zoon. De engel vertelt ook dat de oude Elizabeth een kindje krijgt.De liturgische bloemschikking
Deze zondag wordt het verhaal van Maria gelezen. Een bijzonder verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt. De bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor een ieder persoonlijk

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met ontvankelijkheid.
Hul mij in de kleuren en geuren van gedroogd  stro.
Ontsteek het vierde licht dat gloort inhet Noorden.
Hemel en aarde raken verbonden. Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de bloembol;
Nieuw leven breekt door, hoe klein ook het begin.
3e Advent
Thema:

Ben je er klaar voor?

De profeet Jesaja spreekt de mensen moed in: ‘De Heer zegt: “Ik maak alles nieuw en jullie Mogen mij helpen. Wees goed voor elkaar. Help elkaar. Doe wat je kunt en ik, de Heer, zal de rest doen.” Bloemschikking Het Goede leven. Bloeien in Gods Licht. 3 e advent 13 december 2020 In de lezingen wordt er gesproken over Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst. Het groene mos doet denken aan groei, en groen is de kleur van het Goede Leven. De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven.

De liturgische Bloemschikking
In de lezingen wordt er gesproken over Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst. Het groene mos doet denken aan groei, en groen is de kleur van het Goede Leven. De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren is voor iedereen anders.


2e Advent
Thema:

 ‘Wie ben jij dan wel?’
 Johannes 1:19-28
Johannes de Doper wordt door priesters en Levieten ondervraagd:
‘Ben jij de Messias?’
Johannes verteld dat hij dat niet is
en dat na hem iemand komt die veel belangrijker is.

De liturgische Bloemschikking.
 Het Goede leven. Bloeien in Gods Licht.  
In de lezingen wordt er gesproken over de nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont.
De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het gebruiken van de kleur wit (wit berkenschors en de bloemen van de Helleborus niger).
De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak:
wat krom geworden is zal recht worden.
De bloem heeft een open vorm die min of meer gelijk is aan de schaal.


Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met verlangen.
Hul mij in kleuren en geuren van feestelijk wit.
Ontsteek het tweede licht, dat reikt naar het Westen.
Hemel en aarden raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de witte bloesem;
gerechtigheid breekt door, hoe kronkelig ook de weg.1e Advent
Thema:
 ‘Zie je al wat?’
Marcus 13; 14-37
Vertelt over de deurwachter die op de uitkijk staat.De liturgische bloemschikking.

 Het Goede leven. Bloeien in Gods Licht.

In de Marcus lezing gaat het over de vijgenboom. Leer van de vijgenboom deze les.
Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht.
Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld.
De vijgentak staat voor het Goede Leven dan in aantocht is. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al.
Ik open mijn ziel en vul de schaal van mij leven met verwachting.
Hul mij in kleuren en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerst licht, dat daagt in het Oosten.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door, kome wat komt.


Kerk in Actie

terug