Advent 2021 Advent 2021
Advent.
Thema:
In een ander licht.

4e advent

In deze dienst is onze voorganger: Dhr. J. Lankhaar.


Lucas 1 : 39-45 vers 45:
Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.De toelichting bij de bloemschikking wordt gelezen door Willy.

De zonnestralen worden langer en talrijker.
Er zijn wilgenkatjes als teken van nieuw leven tussen de stralen geplaatst.
Voor de schikking zijn twee amaryllisbollen met een knop geplaatst.
De bollen zijn omwikkeld met een groot groen blad, als verwijzing naar hoop, groei, leven en toekomst.
Een vuur is warm, een vuur geeft licht
en kijk het wordt steeds meer.
Zo krijgt de vrede een gezicht,
wij wachten op de Heer.

Vier kaarsen schijnen in de nacht,
het wonder is dichtbij.
Het kind dat zo lang wordt verwacht
maakt alle mensen blij.
Kindernevendienst project:
De toon is gezet
Johannes de Doper wordt geboren. Zijn vader Zacharias zingt een lied van blijdschap.
3e advent
 Lucas 3 : 7 - 18 vers 11: Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft,
en wie eten heeft moet hetzelfde doen.
Als je veel hebt... deel dan met een ander.


In deze dienst is  Ds. A.C. van Alphen onze voorganger.


Linda Nederveen leest de uitleg van de bloemschikking.

Tussen de stralen van de zon zijn graanaren geplaatst.
Granen waar brood van wordt gemaakt. Vóór de opgaande zon ligt een brood.
Brood om te delen met velen. Een brood als voedsel des levens.Doe eventjes je ogen dicht
en tel dan maar tot drie
Je zult het zien: het wordt al licht.
Dat heet nou liturgie!

Wees blij omdat de Redder komt
en zing het hoogste lied
Want als de Heer op aarde komt
zorgt Hij dat jij geniet.
Thema project kindernevendienst:
‘Voel jij dat ook?’

Ben je er klaar voor?
Maria gaat naar haar tante Elizabeth. Daar zingt ze een bijzonder lied.

2e advent

Lucas 3 : 1-6 vers 3: Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan,
 verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen.


Voorganger in deze dienst is Ds. B. de Graaf uit Waalwijk.

Uitleg van de bloemschikking wordt gegeven door Marian Dekkers.Het verhaal vertelt over de taak van Johannes, het dopen van mensen, het dopen van Jezus.
In de schikking is de opkomende zon iets groter geworden. Er zijn meer stralen geplaatst en de stralen zijn ook iets langer.
Voor de schikking is een glazen schaal met water geplaatst
waarin een jakobsschelp drijft met daarin een brandend waxinelichtje. (de schelp staat symbool voor degeboorte en wedergeboorte).
Het water van de doop en dopen met het licht.
Een vlam die langzaam groter wordt,
Vertelt een mooi verhaal.
Het licht van onze goede God
Schijnt voor ons allemaal

Geloof maar dat hij mensen ziet.
Een stem zegt: "Wees gegroet."
Want God vergeet de mensen niet
Hij komt ons tegemoet.
Thema kindernevendienst :

Waar kom jij vandaan?
Maria krijgt bezoek van de engel Gabriël.
Hij vertelt dat Jezus geboren zal worden.
1e advent


Deze zondag gaat onze oud predikant Ds. C.J. 't Lam voor in de dienst.
Uitleg over de bloemschikking wordt voorgelezen door Willy.
De adventskaars wordt aangestoken door Aiden  en Rosalie leest het adventsgedicht voor.
Ook voor de kinderen van de nevendienst begint het adventsproject
'Het plakboek van Luca'.

1e advent.
Thema:
Wacht eens......
Zacharias krijgt bezoek van een engel.
De engel vertelt dat Johannes de Doper geboren zal worden

( alle tekst is terug te luisteren of te kijken via kerkomroep en You tube)

In de bloemschikking maken we gebruik van het beeld van de zon.
De zon die iedere mogen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. In het begin vande adventstijd is de zon bescheiden,
met Kerst zal de zon in volle glorie stralen.
Bij de zon worden elke week enkele symbolische voorwerpen geplaatst om aan te sluiten bij de lezing van de zondag.
Het verhaal gaat over de aankondiging van een nieuwe tijd.
De opkomende zon is nog maar klein. Voor de stralen zijn de gele tinten van gedroogde grassen gebruikt.
Voor de schikking ligt een in wol en linnen verpakte vrucht (geweven, als een mantel) veilig en beschermd.
Het moet nog tot bloei komen.

Een kaarsje maakt een groot verschil.
Hij fluistert naar de rest:
"Doe met me mee, als je dat wil,
want stralen kun je best!

Vandaag begint een mooie tijd,
we wachten op de Heer
En als het licht zich hier verspreidt
dan stralen wij steeds meer.Thema kindernevendienst:

Wacht eens….
Zacharias krijgt bezoek van een engel.
 De engel vertelt dat Johannes de Doper geboren zal wordenterug