zondag 9 december 2018

Advents Vesper ‘De Brug’

Locatie: 
 De Brug
Tijdstip: 
 17.00 uurDE ADVENTVESPERS STAAN IN HET TEKEN  VAN DUURZAAMHEID
 
Zondag 2 december beginnen we met de oecumenische adventsvespers. Al zo’n twintig jaar organiseert de Raad van Kerken Waalwijk en Loon op Zand adventsvespers.
 
In de krant en op tv gaat het regelmatig over ons milieu, en de manier waarop wij mensen ermee omgaan is meestal niet zo goed. We gebruiken te veel energie en lozen veel te veel CO2 in de atmosfeer. Verder gaan we te royaal om met grondstoffen. Dat gaat allemaal ten koste van onze aarde. Is er nog wel een toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen? Waar blijft onze verantwoordelijkheid? Het is goed om daarbij stil te staan, maar dan vanuit een christelijk oogpunt.
 
Daarom hebben we dit jaar gekozen voor het thema duurzaamheid.
Iedere vesper kent een deelthema, het eerste duurzaam omgaan met jezelf, het tweede duurzaam omgaan met de ander, het derde gaat over duurzaam omgaan met de aarde en het laatste over duurzaam omgaan met God. Je zou kunnen zeggen dat het eigenlijk start met duurzaam omgaan met God, want als je dat goed doet, ga je automatisch duurzaam om met de ander, jezelf en de aarde die ons in bruikleen is gegeven. Maar als voorbereiding op kerst leek ons deze volgorde beter.
De vespers zijn iedere zondag tot en met 23 december in kerk De Brug, en wel om 17.00 uur.
U bent van harte welkom.
 
Willemien van Bragt
Jan de Gruijter
 
 

terug