Dienst der voleinding 2019 Dienst der voleinding 2019
Dienst der voleinding.
 
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we allen die gestorven zijn.
In deze dienst noemen we de namen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar in het midden van onze gemeente zijn overleden.
Als teken van hoop en vertrouwen worden de kaarsen om beuren aangestoken. Elke kaars die voor de overledenen ontstoken wordt aan de paaskaars, herinnert aan de verrijzenis van de Heer, aan Hem die leeft in het Licht van de Eeuwige.
Er is gelegenheid voor ieder persoonlijk om met het aansteken van een kaars zijn of haar geliefden te herdenken.
De cantorij zingt deze zondag prachtige gekozen liederen.

                                                                                

                                                                                                      

                                                                                              

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                     
terug