dinsdag 6 maart 2018

Geloofsgesprekken

Locatie: 
 De Brug
Tijdstip: 
 20.00 uur

BIJ DE VLAM VAN GELOOF,
HOORT OOK DE ROOK VAN DE TWIJFEL (CALVIJN)
 
Het pastoraat gaat ze weer organiseren: geloofsgesprekken. Bijeenkomsten voor iedereen die daar belangstelling voor heeft en het thema is Bij de vlam van geloof, hoort ook de rook van de twijfel. Deze uitspraak is van Calvijn, een van de kerkhervormers. Wat heeft geloof met twijfel te maken? Is het niet zo dat juist twijfel de bijl kan zetten in ons geloof? We hebben toch liever een rotsvast geloof, dus hoort twijfel daar toch niet bij? 
 
Het is opmerkelijk dat in veel kerken geloof en twijfel onderwerp van gesprek blijkt te zijn. Het gebeurt toch wel eens dat we in een droevige en soms zelfs ellendige situatie verzeild raken, neem een ernstige ziekte of een plotseling overlijden van iemand die ons lief is, en dat we ons afvragen waar God dan is. De twijfel slaat dan toe. Wat geloven we nog, want we voelen ons alleen staan in zo’n moeilijke situatie.
Het geeft stellig vertrouwen dat zelfs in de Bijbel veel wordt getwijfeld. We staan er misschien te weinig bij stil, maar lees maar eens de psalmen, bijvoorbeeld psalm 22.
Of denk aan sommige discipelen die al die jaren met Jezus zijn opgetrokken en zoveel van hem hebben gezien, en dat ze na zijn opstanding toch nog twijfelden.
 
Daarom is de keuze van het onderwerp Geloof en Twijfel een goede aanleiding om met elkaar over ons eigen geloof en onze twijfel te spreken. En het lijkt ons voor de jeugd ook heel belangrijk dat we laten merken dat wij – net zo goed als zij dat vermoedelijk doen – nogal eens twijfelen. Zo staan we dichter bij hen en misschien wel dichter bij God. Want als we met twijfel goed aan de slag gaan, komen we los van bestaande patronen en dichter bij de kern van ons geloof.
 
De bijeenkomsten zijn in kerk De Brug:          
Dinsdag 6 maart om 20.00 uur
Woensdag 7 maart om 20.00 uur, met een extra appèl op de jongere gemeenteleden om te komen
Donderdagochtend 15 maart om 10.00 uur met aansluitend lunch.
 
U bent van harte welkom!  Het Pastoraat
 

terug