woensdag 11 april 2018

Gemeenteavond ‘Kerk de Brug’

Locatie: 
 De Brug
Tijdstip: 
 20.00 uur

UITNODIGING
 
De kerkenraad stelt u op de hoogte van onze volgende gemeente-avond. Deze zal worden gehouden op woensdag 11 april 2018 om 20.00 uur.
Tijdens deze vergadering wordt natuurlijk teruggekeken op de activiteiten in het voorbije jaar en de stand van de financiën. In het groene boekje, dat u ontvangt bij het Kontakt van april, kunt u de cijfers en de activiteiten lezen zodat u zich voor de vergadering al kunt oriënteren.
 
Na de pauze zal ds. Otto Grevink door middel van beelden ver-tellen over zijn werkzaamheden met betrekking tot pioniers-plekken. Deze nieuwe vorm voor het bereiken van mensen die geïnteresseerd zijn in het geloof en in elkaar is door de PKN ontwikkeld.
Na de vergadering bieden wij u graag een hapje en een drankje aan om nog even na te praten.
 
Matty Zoutewelle, scriba
 

terug