vrijdag 1 juni 2018

Seniorendag ‘Kerk de Brug’

Locatie: 
 Zidewinde; Sprang-Capelle
Tijdstip: 
 10.00 uur

Uitnodiging voor onze jaarlijkse seniorendag op:
 
Vrijdag 1 juni a.s. aanvang: 10.00 uur.
In Zalencentrum “Zidewinde” (Sprangzaal) Julianalaan 1, 5161 BA Sprang-Capelle.
 
Over de invulling verklappen we nog niets maar voor eten wordt gezorgd!     U komt toch ook?
Eigen bijdrage bedraagt: € 20,00 p.p. (Vóór 28 mei over te maken op: IBAN nummer: NL48FVLB0225429578 of te betalen bij binnenkomst op 1 juni a.s.).
 
Mocht u opgehaald willen worden of zijn er andere (dieet) bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden, dan kunt u dit doorgeven aan uw wijkdiaken.
Vanaf zondag 6 mei zullen in de hal van de kerk intekenlijsten liggen. Zorg dat u deze invult vóór 28 mei!
U kunt zich uiteraard ook telefonisch opgeven bij uw wijkdiaken. Wij hopen op een grote opkomst!
 
Namens de Diaconiegroep
Jenny Verhagen (tel. 06-44574139)
 

terug