Seniorenkerst 2019 Seniorenkerst 2019
Seniorenkerstfeest

Vrijdag 20 december, een mooi versierde kerkzaal voor het vieren van het senioren kerstfeest van onze kerkgemeenschap.  Kaarsen werden aangestoken en er werd geluisterd naar het kerstevangelie, een gedicht en een kerstverhaal.  Mooie samenzang in de liturgie ook samen met koor “de Golfbrekers” die voor deze gelegenheid  kerstliederen op hun repertoire hadden staan.  Martha Dank droeg als soliste haar steentje bij.
Er werden kerstgroeten geschreven voor ds Bol, ds. ’t Lam en gemeenteleden in verzorgingshuizen.

Tijdens de pauze en de maaltijd werd gezellig bijgepraat.


terug