Startdienst 2018 Startdienst 2018
Startzondag 
Deze zondag luidt het einde van de zomer in en ook het weer blijkt daaraan zijn steentje bij te dragen. Het thema van de dienst is deze keer “Een goed gesprek”. Je kon een foto of voorwerp meenemen van iets waar je voor je geloof wat aan hebt en daarmee het gesprek met de ander aan gaan. Toen dominee Bol echter tijdens de dienst vroeg om aan degene die naast ons zat te vragen: “waarom ben je vanmorgen naar de kerk gekomen?”, bleek dat we helemaal geen dingen nodig hadden om het gesprek op gang te krijgen. Als de dominee niet had ingegrepen, waren we waarschijnlijk vrolijk doorgegaan tot de koffie.
Ds. Bol had als aanloop naar het gesprek meegebracht een schelp; een Jacobsschelp. Die schelp is het embleem van de bedevaart naar Santiago de Compostella en staat in het algemeen symbool voor pelgrims. Nog altijd maken pelgrims zich herkenbaar met deze schelp, Deze kan aanleiding zijn voor mooie ontmoetingen en een goed gesprek onderweg.
Medewerking aan de dienst werd verleend door het koor Phonè o.l.v. Maarten v.d. Hoven. Zij begonnen met Oh happy day en vergasten ons op diverse mooie Engelse liederen als Raise me up met als toegift Ga dan in Zijn naam. Al met al een mooie dienst waarbij we met elkaar op een inspirerend nieuw seizoen mogen hopen.
Maar het was natuurlijk ook ‘koffie-drinken’ met …. een grote keuze aan door gemeenteleden gebakken lekkernijen. Heeeerlijk!!
( tekst uit Kontakt oktober 2018).terug