zondag 3 maart 2019

Vesper Wereldgebedsdag

Locatie: 
 De Brug
Tijdstip: 
 17.00 uur

Vesper Wereldgebedsdag:
Welkom, God nodigt je uit!
 
God als ruimhartige gastheer die iedereen uitnodigt om aan zijn feestmaal deel te nemen. Dat is het thema dat de Sloveense vrouwen hebben gekozen voor de oecumenische vesper van Wereldgebedsdag. Wat een prachtig beeld van God, en hoe onverschillig gaan de mensen van het verhaal uit de Bijbel daarmee om. Uiteindelijk zegt de gastheer tegen zijn dienaren dat ze de mensen van de straat met klem moeten uitnodigen voor zijn feestmaal. Want zegt hij: ‘Mijn huis moet vol zijn.’
Hoe gaan wij vandaag de dag met de uitnodiging van God om? Hebben wij ook allerlei smoesjes om niet te komen? Of horen wij bij de mensen die blij zijn dat ze bij God mogen horen?
Dat laatste heeft natuurlijk consequenties. Dat betekent namelijk dat we proberen te leven zoals God dat wil. Dat we oog hebben voor de noden van de mensen die op ons pad komen, dat we bereid zijn daar offers voor te brengen.
Het lijkt me dat we daarin nogal eens tekortschieten.
De vrouwen van Slovenië leggen de vinger op de zere plek.
Laten wij ons aanspreken?
 
Kom naar de vesper op zondag 3 maart 2019 in kerk De Brug.
Aanvang: 17.00 uur.
Voorgangers zijn Huub van der Linden en Jan de Gruijter.
 

terug