woensdag 10 oktober 2018

Vorming en toerusting ;Bezoek aan de abdij van Berne

Tijdstip: 
 Vertrek: 09.30 terug 16.00 uur

Bezoek aan de abdij van Berne.
De abdij is de langst bestaande kloostergemeenschap in Nederland. Hij werd gesticht in 1134.
Er zal uitleg worden gegeven over het ontstaan, de geschiedenis, de spiritualiteit en het pastoraat. Rond de middag kan worden deelgenomen aan de eucharistieviering
Woensdag:               10 oktober.
Vertrek:                 09.30 terug 16.00 uur                
Vertrek Waar:         Ambrosiuskerk; carpoolen 
Kosten:                  € 15 per persoon, inclusief lunch.                
Contactpersoon; Joop Joosen, jdjoosen@ziggo.nl tel 0416 281932

terug