donderdag 29 maart 2018

Witte Donderdag; ds. J. Bol, Heilig Avondmaal ;

Locatie: 
 De Brug
Tijdstip: 
 19.30 uur

WITTE DONDERDAG
Hij nam een brood, sprak de zegenbede uit, brak het brood en deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn leven dat ik voor jullie gegeven heb..’ Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en allen dronken eruit. Nadat zij de lofzang hadden gezongen, vertrokken zij naar de Olijfberg.

terug