Catechisatie: Catechisatie:

Wat is catechisatie?
Als je gedoopt bent of wilt worden, ga je naar de catechisatie.

Wat doen we bij de catechisatie?
We leren daar samen meer over het geloof en de bijbel en wat je daar mee doet. Bijv. over de Tien Geboden en het Onze Vader.

voor wie is de catechisatie?
Er zijn twee groepen: 12-15 jaar en 16 jaar en ouder.

Wanneer is het catechisatie?
We komen bij elkaar op dinsdagavond van 19.00-19.45 uur voor de jongste groep en 20.00-20.45 uur voor de oudste groep. We starten begin oktober en gaan door tot Pasen steeds in blokjes van twee of drie keer en dan een keertje niet. Samen werken we dan tot slot ter afsluiting aan een jongerendienst.

Waar is de catechisatie?
We komen bij elkaar in een gezellige ruimte in de kerk want een open en ontspannen sfeer vinden we ook belangrijk om samen te leren van Gods Woord. Ds.Jaap Bol heeft de leiding en regelmatig worden ook andere gemeenteleden erbij betrokken.

Wil je de doop voor eigen rekening nemen, dan kun je belijdenis doen van je geloof. Een mooi en betekenisvol moment, waarop je zegt: ik geloof. Anderen mogen dat ook van je weten en samen vieren we dat in een bijzondere kerkdienst.. Was je nog niet gedoopt dan doen we dat samen je belijdenis. Heb je belangstelling daarvoor dan neem je contact op met de dominee.
 

terug