Contact Contact

Adresgegevens:
Heistraat 4
5161 GG Sprang - Capelle
Telefoonnummer: 0416-279790
Klik hier voor de kaart

Voor persoonlijke vragen:
Predikant:
Ds. Jaap Bol
Telefoonnummer: 0416-769013
E-mail:
Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag
Op overige dagen kunt u voor urgente zaken contact oppnemen met de scriba: mw. Matty Zoutewelle (

Voor vragen, opmerkingen of suggesties over de website:

Zondagsbrief:
Kopij voor de zondagsbrief kan tot vrijdag 17:00 worden ingeleverd via

Beamer:
Bij onze kerkdiensten maken wij gebruik van de beamer. Hierop word de gehele orde van dienst gepresenteerd, inclusief liederen met notenbalken en de schriftlezingen.
Het is mogelijk om voorafgaand en / of na de dienst kerkelijke informatie via de beamer weer te geven. U kunt dit aandragen tot vrijdag 17:00 via

Huur van de kerk:
Het kerkgebouw word alleen verhuurd voor kerkelijke activiteiten, hiervoor kunt u contact opnemen met Jan Korver (voorzitter kerkrentmeester) via

Kerkelijk bureau / ledenadministratie:

Financiële administratie:

Kerkblad Kontakt:
Inleveren kopij  of bij een van de redactieleden.

Giften en stortingen:
Giften en stortingen voor kerkelijke doeleinden kunnen op de volgende rekeningen worden overgemaakt:

Kerk
Bankrekening NL59FVLB0635814846
t.n.v. penningmeester Geref. Kerk Sprang-Capelle

Diaconie
Bankrekening NL48FVLB0225429578
t.n.v. Diaconie De Brug

Z.W.O. commissie
Bankrekening NL26FVLB0225429586
t.n.v. Z.W.O. De Brug

Kerkblad Kontakt
Bankrekening NL12FVLB 0227 1148 25
t.n.v. CvK Geref. Kerk Sprang-Capelle e.o. inz. Kontakt

Jeugdraad
Bankrekening NL24FVLB 0227 1140 27
t.n.v. CvK Geref. Kerk Sprang-Capelle e.o. inz. Jeugd

Activiteitencommissie
Bankrekening NL31 INGB 0004 3002 48
t.n.v. Activiteitencomm. Geref. Kerk Sprang-Capelle

terug