Contact Contact

Adresgegevens:
Heistraat 4
5161 GG Sprang - Capelle
Telefoonnummer: 0416-279790
Klik hier voor de kaart

Voor persoonlijke vragen:
(scriba@pkndebrug.nl)

Voor vragen, opmerkingen of suggesties over de website:
Webteam@pkndebrug.nl

Zondagsbrief:
Kopij voor de zondagsbrief kan tot vrijdag 17:00 worden ingeleverd via zondagsbrief@pkndebrug.nl

Beamer:
Bij onze kerkdiensten maken wij gebruik van de beamer. Hierop word de gehele orde van dienst gepresenteerd, inclusief liederen met notenbalken en de schriftlezingen.
Het is mogelijk om voorafgaand en / of na de dienst kerkelijke informatie via de beamer weer te geven. U kunt dit aandragen tot vrijdag 17:00 via beamerteam@PKNdebrug.nl

Huur van de kerk:
Het kerkgebouw word alleen verhuurd voor kerkelijke activiteiten, hiervoor kunt u contact opnemen met Jan Korver (voorzitter kerkrentmeester) via kerkrentmeesters@pkndebrug.nl

Kerkelijk bureau / ledenadministratie:
Willy Rijksen : 0416-280180 ; ledenadministratie@pkndebrug.nl
 

Financiële administratie:
boekhouder@pkndebrug.nl
penningmeester@pkndebrug.nl

Kerkblad Kontakt:
Inleveren kopij kerkbladkontakt@yahoo.com of bij een van de redactieleden.

Giften en stortingen:
Giften en stortingen voor kerkelijke doeleinden kunnen op de volgende rekeningen worden overgemaakt:

Kerk
Bankrekening NL67RABO 0373 7346 11
t.n.v. penningmeester Geref. Kerk Sprang-Capelle

Diaconie
Bankrekening NL38RABO 0373 7092 34
t.n.v. Diaconie De Brug

Z.W.O. commissie
Bankrekening NL16RABO 0373 7092 42
t.n.v. Z.W.O. De Brug

Kerkblad Kontakt
Bankrekening NL70RABO 0373 7346 54
t.n.v. CvK Geref. Kerk Sprang-Capelle e.o. inz. Kontakt

Jeugdraad
Bankrekening NL92RABO 0373 7346 46
t.n.v. CvK Geref. Kerk Sprang-Capelle e.o. inz. Jeugd

Activiteitencommissie
Bankrekening NL31 INGB 0004 3002 84
t.n.v. Activiteitencomm. Geref. Kerk Sprang-Capelle

terug