Welkom op de homepage Welkom op de homepage
 Leef het nieuwe opstandingsleven van je doop!

 


Eerst enkele oproepen:
Voor de dienst van aanstaande zondag kunt u voorbeden doorgeven. Dat wordt door de voorganger op prijs gesteld. U kunt mij daarvoor bellen (0416 273413) of mailen In de kerkenraad zijn enkele acties besproken die ons ter ore kwamen. Overlappingen zijn niet handig, combineren waar mogelijk is natuurlijk beter. Daarom heeft de kerkenraad een meldpunt voor acties ingesteld. De gevraagde kerkleden waren bereid daarin een rol te spelen. Wie plannen heeft wordt verzocht dit te melden bij Jan de Gruijter (0416 274108), Jan van Wijk (0416 312798) of bij mij. Samen overleggen we dan hoe de acties kunnen worden geregeld. Over zieken bereiken mij al geruime tijd weinig mededelingen. Dat zou kunnen betekenen dat er weinig zieken zijn. Het is natuurlijk ook mogelijk dat men het niet doorgeeft, maar dat wel zou doen aan de predikant. Dus is het dan ook niet mogelijk om aandacht vanuit onze gemeente te regelen. U begrijpt …. In deze tijd waarin we plotseling allemaal geïsoleerd zijn zullen er vast wel leden zijn die behoefte hebben aan contact in welke vorm dan ook. Van veel gemeenteleden hoor ik dat zij, meestal telefonisch, contacten onderhouden. Maar van niet alle gemeenteleden kennen we het telefoonnummer. Dus als er behoefte is aan contact graag uw telefoonnummer aan mij melden. Dan kan het doorgeleid worden naar de contactpersoon.
Henk Hoogendoorn
 
terug