Afscheidsdienst dominee Bol Afscheidsdienst dominee Bol
Afscheidsdienst dominee Jaap Bol op zaterdag 15 augustus 2020.

In een intieme dienst heeft na 12 dienstjaren, dominee Bol afscheid genomen van onze kerkgemeenschap.
Op 12 juni 2020 is dominee Bol vervroegd emeritaat verleend. 
De dienst was op verzoek en ivm de Coronamaatregelen, heel klein gehouden. Voorgangers waren ds. Jaap Bol en ds. Henk van Kapel.
 Een kort woord van dank werd uitgesproken door Henk Hoogendoorn, voorzitter van de kerkenraad.
Dominee  Bol sprak voor het laatst de zegen uit over onze gemeente.
Bij de uitgang was er gelegenheid om een persoonlijk woord te richten tot dominee Bol en zijn gezin.

Wij wensen hem en zijn gezin heel veel sterkte en kracht en Gods zegen toe.

terug