Doopdienst Siem en Isadee Doopdienst Siem en Isadee
Doopdienst Siem en Isadee.

Op zondag 24 oktober 2021 wordt de Heilige Doop bedient aan Siem Groenendaal en Isadee Melis.
Dominee Otto Grevink gaat voor in deze dienst, natuurlijk geholpen door zijn maatje Bennie.
De kinderen gaan naar hun eigen nevendienst en na deze dienst komen zij terug de kerk in met de dopelingen.
Zij worden door hun ouders aan de gemeente voorgesteld en hun namen worden genoemd. Carola zingt Siem en Isadee toe.
Dan mag Floor het doopvont vullen met het doopwater en worden Siem en Isadee gedoopt.
Zij ontvangen Gods zegen en worden door de gemeente welkom geheten binnen onze gemeente.
De doopkaarsen worden aangestoken en het licht van Christus uitgereikt door dominee Otto.
Brenda, de jeugdouderlinge, reikt de doopbijbels uit en ook de broer en zussen krijgen een leuk aandenken.
Ze hoopt Siem en Isadee in de toekomst te mogen begroeten bij de nevendienst.
De kinderen van de nevendienst hebben een felicitatiekaart gemaakt en bieden deze aan de doopouders aan.
Bij het uitgaan van de kerk, worden de doopouders persoonlijk gefeliciteerd door de gemeenteleden.

terug