Eeuwigheidszondag 2021 Eeuwigheidszondag 2021


Onze Voorganger in deze dienst is Dhr. J. Lankhaar, en Francijn van Eersel gaat voor in het gedenken.
De kaarsen worden aangestoken door familieleden van de overledenen.
Dieter steekt een kaars aan voor alle mensen, die geestelijk en lichamelijk lijden.
Francijn noemt alle opgegeven namen vanuit de gemeente en Willy steekt voor hen de kaars aan.
De liederen, gezongen door de Cantorij, zijn van te voren opgenomen.terug