40 dagentijd, doop Lieva Lagrouw 40 dagentijd, doop Lieva Lagrouw
40 dagentijd
Thema:

Ben je klaar voor het feest?


6e zondag 40 dgentijd
Palmpasen
Voorganger
Ds. Otto Grevink.De liturgische bloemschikking.

Een onverwacht gedeelte voor Palmzondag, waar meestal de intocht in Jeruzalem centraal
staat. We lezen over de voorbereidingen die Petrus en Johannes moeten treffen voor de Pesachmaaltijd.
Maar ook over de afspraak van Judas met de hogepriesters om Jezus uit te leveren. Tijdens de maaltijd spreekt Jezus de woorden uit;
Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed.
De tekenen van brood en wijn Wanneer we het avondmaal vieren doen we dat in het besef dat brood en wijn, lichaam en bloed zijn, maar we kijken ook vooruit.
Wanneer we uitspreken “van U is de toekomst” helpt het avondmaal ons ook daaraan herinneren. De tekenen van brood en wijn staan centraal in deze schikking.
De verticale zuil wordt steeds groener.
Ook zijn buxustakken toegevoegd, als een verwijzing naar de intocht in Jeruzalem.
Tussen de takken staan korenaren als symbool voor het brood en druiven als verwijzing naar de wijn.

 
40 dagenprojeThema:
Dat kan harder!
Palmpasen.
Als Jezus naar Jeruzalem gaat, komen de mensen hem met palmtakken tegemoet. Ze
roepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.’
Jezus gaat op een ezel zitten.
De Farizeeën zien dat ze niks bereikt hebben.
‘De hele wereld loopt achter hem aan’, zeggen ze tegen elkaar.
5e zondag 40 dagentijd.
Voorganger:
Dhr. J. Lankhaar
De liturgische bloemschikking:


In deze derde gelijkenis gebruikt Jezus het beeld van een man met een wijngaard.
De man gaat op reis en verpacht zijn wijngaard aan de wijnbouwers.
Op enig moment wil de man de vruchten van zijn investering zien en stuurt tot tweemaal toe een knecht om het geld te halen.
Nadat beide knechten zijn afgeranseld, stuurt de eigenaar zijn zoon. Maar de zoon wacht een afschuwelijke ontvangst en moethet met de dood bekopen.
Jezus doelt hier op zichzelf. Op weg naar Jeruzalem wordt steeds duidelijker wat Jezus staat te wachten.
Jezus weet wat er gaat komen, maar ontwijkt de situatie niet. In deze schikking staat het toekomstige lijden centraal op twee manieren.
Een verwijzing naar het lijden van Jezus en een tekst uit Johannes 15;
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort.
Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.
De rank en de druif horen bij elkaar, evenals het werken in de wijngaard bijdraagt aan deze verbinding.40 dagenproject
Thema:

Wat is wijs?

Deze zondag lezen we een bijzonder verhaal uit het boek Spreuken.
Het gaat over de Wijsheid,
die in de straten en op de pleinen haar stem laat horen.
‘Luister toch naar mij!’ roept ze.
Maar de mensen luisteren niet, waardoor ze
zelf ongelukkig worden.
Wie naar de Wijsheid luistert, hoeft niet bang te zijn voor het kwaad.4e zondag 40 dagentijd.
Voorganger:
Dhr. W. G. FlachDe liturgische bloemschikking.

De verloren zoon komt naar huis voor een nieuwe start. In deze gelijkenis staat het huis van God de vader centraal.
 Daar is voor iedereen plaats en het is er goed. Voor de jongste zoon die na een verkwist leven terugkeert en voor de oudste zoon, die is gebleven,
maar in die tijd nog niet heeft ontdekt dat hij het beter heeft dan hij beseft. Een uitnodiging om bij zijn vader thuis te vertoeven,
of je daar nu nog bent of naar terugkeert, het leven is er goed.
Tussen de grassenstructuur staan nu ook groene kale takken en de eerste bloesems een symbool voor een nieuw begin.
40 dagenproject.
Thema:
Kom je ook?

Een vader heeft twee zoons.
De jongste vraagt zijn deel van de erfenis en reist ermee naar het buitenland, waar hij alles erdoorheen jaagt.
Berooid en verdrietig komt hij terug, waar zijn vader al naar hem uitkijkt.
De vader geeft een groot feest. Maar dan wordt de oudste zoon boos: waarom krijgt hij geen feest en de jongste wel.


3e zondag 40 dagentijd.
Voorganger:
Dhr. G. Blijenberg
De liturgische bloemschikking
Lucas begint met een pittige toespraak. De boodschap is helder; als mens zijn we geroepen om vrucht te dragen door ons te keren tot God en deelgenoot van zijn koninkrijk te worden
. Wanneer we uitspreken “van U is de toekomst ”en we daarvan deel willen uitmaken, vraagt het van ons dus om zo te leven dat we tot bloei komen en vrucht dragen.
In de lezing wordt de tak van de vijgenboom genoemd. Een prachtig symbool voor deze dag. De tak in de schikking staat symbool voor de vijgentak. Goede god, U geeft vrucht.
Ook als we het zelf misschien niet zien. Vandaag bidden we u om liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.
Stroom met Uw geest door ons.

40 dagenproject.
Thema:

De helper van God
Johannes vertelt over Jezus.
Als hij goed wil uitleggen wie Jezus is,
kan hij woorden gebruiken die de profeet Jesaja heeft opgeschreven
over de helper van God.
Die helper is kwetsbaar en wordt door de mensen
uitgelachen. Toch is hij degene die de mensen helpt.
2e zondag 40 dagentijd.
Voorganger is Dhr. R. Favier.
Thema:
Een sterk geloof.


De cantorij mogen we weer verwelkomen en genieten van hun zang.De liturgische bloemschikking.


In deze lezing staat de verheerlijking op de berg centraal. Jezus die met Petrus, Jakobus en Johannes de berg op gaat.
Terwijl de leerlingen slapen spreekt Jezus met Mozes en Elia over de dingen die gaan komen, de weg die Jezus moet gaan naar Jeruzalem.
Als Petrus en de anderen wakker worden bevestigd een stem uit de wolk dat Jezus Gods zoon is. Een moment om stil te staan en stil te worden, een heilig moment.
Het verhaal gaat ook over ontmoeting. Tussen de rietgrassen zien we een wolk van bloemetjes. Dit is een directe verwijzing naar de tekst waar het gaat over de stem die uit de wolk komt.
Woordeloos blijven de leerlingen achter. Ze kregen een hemels perspectief op Jezus. Een ervaring die alle werkelijkheid tart.
Jezus, Gods zoon!

40 dagenproject
Thema:

Op de groei
Een paar Grieken die in Jeruzalem Pesach vieren, willen Jezus graag zien.
Jezus vertelt over een graankorrel, die moet sterven om vrucht te dragen.
Zo zal het ook met hem gaan.
1e zondag 40 dagentijd
Doop Lieva Lagrouw
Voorganger in deze dienst is Ds. Otto Grevink.

De liturgische bloemschikking:
‘Een mens kan niet leven van brood alleen’ Vandaag is het de eerste zondag van de veertigdagentijd, en gaan we ook weer beginnen met een passende bloemschikking.
Vandaag de 1e zondag gaat het over Lucas 4: 1- 13. Drie beproevingen; een steen die brood kan worden.
De macht over de wereld kunnen krijgen, en God uitdagen door van de tempel te springen.
Tot drie keer toe gaat Jezus niet in op de vraag, maar wijst Hij op wat er geschreven en gezegd is.
De hoofdboodschap: een leven met God betekent dat je niet altijd de gemakkelijkste weg gaat, wel dat je probeert in afhankelijkheid van Hem te leven.
Indirect is de boodschap ook helder;
God en de aanbidding komt alleen Hem toe. Hij heeft de tijden in zijn hand.
40 dagenproject
Thema:
Kriebels

Tijdens een maaltijd zalft Maria de voeten van Jezus met kostbare olie. Judas Iskariot vraagt of het geld van de olie niet beter aan de armen gegeven had kunnen worden.
Maar Jezus vertelt dat Maria dit gedaan heeft voor de dag van zijn begrafenis.


Doop Lieva Lagrouw


terug