woensdag 9 september 2020

Gemeenteavond Kerk ‘De Brug’

Datum: 
 woensdag 9 september 2020
Tijdstip: 
 20.00 uur
Locatie: 
 De Brug

Gemeentevergadering op 9 september
Omdat op 12 juni ds. Bol is losgemaakt van onze gemeente is in kleine kring wat meer aandacht gegeven aan de invulling van de ontstane vacature. Daarvoor werd er natuurlijk al wel over nagedacht, maar kon nog geen actie worden ondernomen. In het meinummer (blz. 12 en 13) is daarover informatie doorgegeven, die we in de vervallen gemeentevergadering van 15 april met u hadden willen delen.
Over hoe we de actie in gang zetten, moeten we u als gemeente raadplegen en dat heeft nu wat haast gekregen. Daarom is besloten om op woensdag 9 september u uit te nodigen voor een gemeentevergadering. Een korte bespreking van de financiële zaken vindt dan alsnog plaats. De invulling van de vacature predikant is het belangrijkste onderwerp. Het gebruikelijke groene boekje en de uitnodiging voor de vergadering ontvangt u bij dit nummer van Kontakt.
We zullen gebruik moeten maken van de opstelling van de kerkzaal zoals die nu is. Daarbij zullen er beperkingen zijn wat betreft consumpties en microfoongebruik.
 

terug