Juli 2013 Nieuws van de werkgroep kindernevendienst Juli 2013 Nieuws van de werkgroep kindernevendienst

 

NIEUWS VAN DE
KINDERNEVENDIENSTWERKGROEP

Elke zondag gaan er kinderen naar de kindernevendienst.
Elke zondag zijn er gemeenteleden die leiding geven aan deze kindernevendienst.
Elke zondag wordt dit zorgvuldig voorbereid en proberen we de kinderen een fijn kwartier te geven. We bidden met elkaar, luiste-ren naar het bijbelverhaal en verwerken dit op verschillende ma-nieren: kleurplaat, puzzels, tekening, knutselwerk, spelletje, na-spelen etc.
Ook bereidt de kindernevendienst het adventsproject en het 40-dagenproject voor.
Samen met andere gemeenteleden proberen we hier iets moois van te maken. Op weg naar Kerst en op weg naar Pasen, waar denken we dan allemaal aan?
Het aantal kinderen wat naar de kindernevendienst gaat, loopt terug.
Na overleg met de jeugdraad, hebben we besloten het iets anders te organiseren.
Na de zomervakantie zal de kindernevendienst geleid worden door één persoon.
Bij zondagen dat we meer kinderen verwachten, zal een tiener gevraagd worden om te helpen tijdens de kindernevendienst.
Het gevolg is dat we nu niet meer als tweetal de kindernevendienst voorbereiden. Daarom kiezen we er voor om tijdens de vergadering, de zondagen die komen, gezamenlijk voor te berei-den. Tijdens de vergadering zal Aline de thema’s, die in Kind op Zondag  aan de beurt zijn, toelichten. Samen kijken we dan hoe we de kindernevendiensten vorm gaan geven en stemmen we ook af wat betreft de verwerkingen. Op deze manier kunnen we nog meer gebruik maken van elkaars ideeën. Zo willen we met extra  enthousiasme de kinderen een fijn kwartier bieden met afwisseling en aandacht voor elk kind.

We hopen op deze manier een schakel te zijn in de ketting van geloofservaringen die we als gemeente, gezin en school onze kin-deren willen meegeven.

Aline Bol, namens de werkgroep:
Willy Rijksen
Anouk Lankhaar
Linda Nederveen
Sanne van der Schans
Petra Visser
Iris Korver
Carola Dekkers

 

terug