zondag 5 juli 2020

Kerkdienst; Ds. M.J. Luijk; Classispredikant; m.m.v. instrumentalisten; lees verder

Datum: 
 zondag 5 juli 2020
Tijdstip: 
 09.30 uur
Locatie: 
 De Brug

KERK DE BRUG EN CORONA VANAF 1 JULI 2020
 
We hebben door corona een vreemde tijd, ook als kerk. Voor onze samenkomsten moesten we in de voorbije maanden andere vormen kiezen en gelukkig kon dat via kerkomroep, TV-diensten en livestreams via internet. Nu mogen we vanaf 1 juli weer VOORZICHTIG wat opstarten. We hadden u natuurlijk heel graag weer ‘gewoon’ willen ontmoeten bij en rond kerkdiensten in kerk
De Brug. Helaas kan dat (nog) niet.
We moeten ons houden aan de regels van de overheid en aan de adviezen van de PKN. Daarom vragen we u om u aan de regels en aanwijzingen te houden. U kent natuurlijk inmiddels de coronaregels: geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, houd altijd tenminste 1,5 meter afstand. Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten.
We moeten directe contacten zoveel mogelijk vermijden. Daarom nemen we ook wat over uit de afgelopen maanden.
De zondagsbrief is breed verspreid via de e-mail en bij sommigen thuisbezorgd. Dat blijven we zo doen, er wordt geen Zondagsbrief meer uitgereikt bij de ingang. Als u de Zondagsbrief in de dienst wilt gebruiken vragen we u hem zelf uit te printen of bv. op uw mobieltje mee te brengen.
We zetten wat zaken puntsgewijs op een rijtje.
 
1  Blijf altijd thuis bij verkoudheid, hoesten of koorts. Mensen met een zwakke gezondheid, in het bijzonder ouderen, vragen we thuis te blijven en de diensten te blijven volgen via kerkomroep en kerktelefoon.
2  Voorkom groepsvorming of opstopping bij de ingang voor en na de dienst.
Ontsmet bij binnenkomst uw handen met de beschikbare gel.
4  Bij de ingang staat een collecteschaal waarin u uw bijdrage voor alle collecten gezamenlijk kunt doen. We rekenen op uw bijdrage, die natuurlijk ook kan als bankoverschrijving.
5  U krijgt een zitplaats aangewezen door de koster of iemand anders, herkenbaar aan een signaalhesje. Volg die aanwijzingen zo snel mogelijk op.
6  Gezinnen mogen bij elkaar zitten, verder houden we tenminste 1,5 meter onderlinge afstand. Toewijzing van plaatsen gaat van voor naar achteren.
7  Neem eventueel uw jas en/of paraplu mee naar uw zitplaats.
8  In de dienst wordt nog niet gezongen. Liederen worden beluisterd via YouTube of teksten worden gedeclameerd.
9  Er is, in ieder geval tot september, geen kindernevendienst of kinderopvang.
10  Er is slechts één toilet geopend en dat alleen voor noodgevallen. Moet u daarvan toch gebruik maken, maak het dan na gebruik schoon met de aanwezige reinigingsdoekjes volgens de daar opgehangen aanwijzingen.
11  Verlaat na afloop van de dienst de kerk beginnend bij de achterste bank op aanwijzing van de koster. Houd daarbij voldoende onderlinge afstand.
12  En last but not least: Ook in deze vorm mogen we vieren en delen GELOOF, HOOP EN LIEFDE, verbonden en geïnspireerd door GODS GEEST.
 
 
 

terug