zondag 16 augustus 2020

Kerkdienst door Gemeenteleden; Lees verder

Datum: 
 zondag 16 augustus 2020
Tijdstip: 
 09.30 uur
Locatie: 
 De Brug

KERKDIENST: WAT IS DE ZIN VAN JE LEVEN?
 
Iedere week schrijft Fokke Obbema, journalist van de Volkskrant, een artikel over iemand die ondervraagd wordt over de zin van het leven. Dat zijn heel interessante interviews geworden. Dat was de aanleiding voor ons om na te gaan hoe christenen over de zin van het leven denken. Een prachtig onderwerp voor de geloofsgesprekken.
Meestal houden we ons niet met de vraag Wat is de zin van je leven? bezig. Maar bijvoorbeeld als je ziek bent en terugkijkt naar hoe je tot dat moment geleefd hebt, kun je daar ineens bij stilstaan. Echter, een antwoord daarop geven is lastiger. Natuurlijk kunnen we een mooi gelovig antwoord geven: de zin van mijn leven is God dienen en de ander liefhebben. We weten dat de theorie prachtig is, maar in de praktijk doen we God en de ander nogal eens tekort. En als je heel eerlijk naar jezelf kijkt, dan kom je misschien wel tot heel andere antwoorden. In het geloofsgesprek dat we dit jaar maar één keer konden houden, hebben we gemeenteleden deze vraag voorgelegd. En gelukkig kwamen er mooie en zinvolle gesprekken op gang. Want hoe je de zin van je leven ook onder woorden brengt, het antwoord heeft altijd te maken met onze manier waarop we in het leven staan. En dus ook met ons geloof.
Over dit onderwerp en over de reacties van gemeenteleden willen we graag een kerkdienst houden en wel op zondag 16 augustus 2020 in kerk De Brug.
 
U bent van harte welkom!
Brenda Kerkdijk, Riny Visser en Jan de Gruijter
 

terug