Kerkenraad en Commissies Kerkenraad en Commissies

KERKENRAAD:

Moderamen:

 • Mevr. B. Kerkdijk  (voorzitter/scriba)
 • Mw. Matty Zoutewelle (scriba-post) Scriba@PKNdebrug.nl
 • Hr. Kees van Eersel (diaconie)
 • Hr. Gerrit Noorlander (kerkrentmeesters)

Pastoraal ouderlingen:

 • Hr. Dirk Vervoorn  
 • Mw. Martha de Bont-Dank                                                         

Ouderlingen-kerkrentmeester: Kerkrentmeesters@PKNdebrug.nl

 • Hr. Gerrit Noorlander
 • Mw. Matty Zoutewelle

Jeugdouderlingen:

 • Mw. Brenda Kerkdijk
 • Mw. Elise Noorlander

Diakenen: 
 Diaconie@PKNdebrug.nl
ZWO@PKNdebrug.nl

 • Hr. Kees van Eersel (voorzitter)
 • Hr. Robert Nederveen
 • Mw. Jeny Verhagen (secretariaat)
 • Hr. Cees Rijksen

COMMISSIES:

College van kerkrentmeesters:
        . Hr. Gerrit Noorlander (voorzitter)
        . Hr. Jan Korver (secretaris)
        . Hr. Johan de Bont (penningmeester)
        . Hr. Erwin Korver (boekhouder)
        . Mw. Willy Rijksen (Kerkelijk bureau)
        Leden:
        . Mw. Matty Zoutewelle
        . Hr. Piet van der Schans
        . Hr. Louis Sterrenburg

Jeugdraad: Jeugdraad@PKNdebrug.nl

 • Voorzitter vacant
 • Mw. Elise Noorlander (secretaris)
 • Mw. Brenda Kerkdijk (penningmeester)
 • Dhr. Armando Lagrouw

Kindernevendienstcommissie:

 • Brenda Kerkdijk (voorzitter)
 • Petra Visser
 • Linda Nederveen
 • Nienke Kerkdijk
 • Mirjam Paardekoper

 Orgelcommissie:

 • Hr. Jan de Gruijter (voorzitter)

Organisten:

 • Hr. Jos Dekkers
 • Hr. Henk Hoogendoorn
 • Hr. Cedrik Kerkdijk

Redactie Kontakt: Kerkbladkontakt@yahoo.com

 • Mw. J. Jansen-v.d. Hoek
 • Mw. P. Timmermans-Moerman
 • Dhr. D. Verbeek
 • Dhr. H Spuibroe
 • Mw. J. van Drunen-Schouten.
  Hartelijke groet,
   

WebteamWebteam@PKNdebrug.nl

 • Mw. Louise van Elderen
 • Hr. Erwin Korver
 • Hr. Richard van den Tol
 • Hr. Johan de Bont
 • Hr. Wilbert Mandemakers

Commissie Eredienst:

 • Hr. Henk Hoogendoorn
 • Hr. Cedrik Kerkdijk
 • Mw. Elise Noorlander
 • Hr. Dieter Verbeek
 • Mw. Willy Verhoef

Beamerteam: beamerteam@PKNdebrug.nl

 • Armando Lagrouw
 • Derek Lagrouw
 • Erwin Korver
terug