zondag 4 augustus 2019

Kerdienst; door eigen gemeenteleden; Brenda Kerkdijk, Rini Visser, Jan de Gruijter

Datum: 
 zondag 4 augustus 2019
Tijdstip: 
 0
Locatie: 
 De Brug

GELOOF EN GELUK
Zondag 4 augustus 2019 is het thema van de kerkdienst Geloof en geluk.
Ben je als gelovige gelukkiger, vergeleken met iemand die niet gelooft? Hebben geloof en geluk wel met elkaar te maken? In het voorjaar hebben we drie bijeenkomsten gehouden over dit onderwerp. We houden al jaren zogenoemde geloofsgesprekken. Door met elkaar over je geloof te praten, help je elkaar nadenken over hoe belangrijk het geloof eigenlijk voor je is. Je leert van elkaar en wij, Brenda, Riny en Jan, leren er ook van. Want droevige, maar ook gelukkige ervaringen hebben invloed op de manier waarop je gelooft.
Er is door de geloofsgesprekken voldoende materiaal verkregen om er een kerkdienst over te houden. Tijdens de dienst van
4 augustus diepen we het onderwerp Geloof en geluk nog verder uit.
We hopen op een fijne dienst met elkaar.
Namens het pastoraat,

terug